lauantai 15. tammikuuta 2011

Taloudellinen vastuu osana yhteiskuntavastuuta – Osakekannustimet holding yhtiön kautta

Yritysten yhteiskuntavastuun nähdään yleisesti koostuvan kolmesta pilarista. Ne ovat sosiaalinen vastuu, ympäristövastuu ja taloudellinen vastuu. Taloudellisen vastuun tarve saattaa olla hankalammin ymmärrettävissä kuin kaksi ensimmäistä. Se että yritys toimii kannattavasti, ja pystyy maksamaan tuloksestaan esim. osinkoja omistajilleen, on taloudellista vastuuta. Voiton tavoittelu ja omistajien palkitseminen on niin yritystoiminnan ytimessä, että onko taloudellisen vastuun tuominen mukaan yhteiskuntavastuuseen edes tarpeellista? Taloudellinen vastuu on kuitenkin paljon laajempi kysymys kuin voiton tuottaminen, itse asiassa joissakin tapauksissa voiton tuottamista omistajille jopa vältetään (yhteiskunnallinen yritys). Taloudellisen vastuun kantava yritys hoitaa velvollisuuden yhteiskunnan suuntaan, toimii sääntöjen mukaan ja maksaa mm. lakisääteiset verot. Työpaikkojen luominen lasketaan usein myös taloudellisen vastuun piiriin, mutta itse näen sen enemmänkin sosiaalisen vastuun kysymyksenä. Palkkojen maksamiseen liittyy taas hyvin paljon taloudellisen vastuun kysymyksiä. Onko palkitseminen reilua? Kuinka tasaisesti yritys palkitsee työntekijöitään (perusduunari vs. toimitusjohtaja)? Taloudellinen vastuu liittyy myös yhteistyökumppanien suhteisiin ja sopimuksiin ja niiden kohtuullisuuteen.

Olen ollut huomaavinani että yrityksillä on pyrkimystä vaikuttaa vastuun lakisäänteiseen vähentämiseen ja väittää että yritykset ovat yhteiskuntavastuullisia lakisääteisyyden yli joka tapauksessa. Kun CSR-asiat ovat kunnossa lain ylikin, voi yhteiskunta huoletta jättää tarkan regulaation tekemättä. Palataan kuitenkin verotukseen. Kukaan tuskin uskoo että verotuksen osalta yritykset maksaisivat enemmän kuin laki määrää. Olisiko kuitenkin kohtuullista että yritys toimisi niin että se maksaa sen mitä laki määrää eikä testaa systemaattisesti lakiin jääneitä porsaanreikiä? Voisiko ajatella että vastuullinen yritys voisi jopa nähdä lain taakse, ymmärtää miksi tietty verolaki on synnytetty ja toimia vastuullisesti lain hengen mukaan, vaikka verojuristien avustuksella olisi mahdollista löytääkin hetkellinen reikä jonka voi hyödyntää?

12 pörssiyhtiötä (Affecto, Ahlstrom, Cramo, Honkarakenne, Konecranes, Metsäliitto, Okmetic, Outotec, Raisio, Talvivaara, Teleste ja Tectia) ovat löytäneet tavan, jolla johdon osakekannustimien tuoton verottaminen palkkatulona voidaan kiertää. Vuosittain tuottoa voidaan nostaa verotta 90000 euroon saakka ja tämän jälkeen vero on 19,6%. Järjestely toteutetaan holding-yhtiön avulla. Juridiikkaan erikoistuneet professorit pitävät järjestelyä laittomana. Järjestelyä ei ole testattu oikeudessa. Ilman oikeuskäsittelyäkin voi todeta että yllä luetellut yritykset kirjoittavat yhteiskuntavastuu raportteja harhauttaakseen muita eikä vastuu lausunnoilla ole merkitystä käytännön operatiisessa toiminnassa. Yrityksen johdon ajatusmallin mukaan on reilua ja vastuullista että johto maksaa suhteessa vähemmän veroa kuin sen työtekijät. Tämän joukon mielestä on vastuullista, että yhteiskunta ei saa osaansa palkkioista, jotka on sidottu osakkeen hinnan nousuun.

Tässä on taas hyvä esimerkki miten kannattaa muistaa lainsäädännön merkitys eikä tuudittautua CSR-korulauseiden valtaan ja kuvitella että yritykset ja markkina itsenäisesti pystyisi toimimaan vastuullisesti.

Ei kommentteja: