torstai 6. marraskuuta 2008

Lokaajapojat

Suomessa paljastui eilen hyvin erikoislaatuinen, laajamittainen ympäristörikos. Lokapojat Oy on laskenut vuosikausia jäteöljyjä ja rasvoja kaupungin viemäreihin. Yrityksen johto on ollut toiminnan takana ja se on ollut hyvin järjestäytynyttä ja tarkoitushakuista.

Suomessa jätteiden keräilijällä, kuljettajalla sekä niitä varastoivalla ja käsittelevällä yrityksellä pitää olla tarvittavat luvat. Jätteiden kuljetuksista säädetään jätelaissa ja jäteasetuksessa sekä valtioneuvoston päätöksessä 659/1996. Lupien lisäksi jätteen ammattimaisesta keräämisestä ja kuljettamisesta on tehtävä ilmoitus jätetiedostoon, joka toimitetaan alueelliselle ympäristökeskukselle.

Lokapojat Oy:llä oli varmasti luvat kunnossa, mutta kuinka on mahdollista että luvan saannin jälkeen toimintaa ei ole valvottu? Sen sijaan yrityksellä ei näyttäisi olevan ISO-14001 ympäristösertifikaattia eikä se ollut EMAS-järjestelmässä mukana. Näyttää siltä että jätealalla yritys voi kasvaa varsin suureksi ilman että asiakkaat ovat kiinnostuneet ympäristönjohtamisjärjestelmistä ja valvonnasta.

Väitän että tässä tapauksessa tarkastuksissa Lokapojat olisi jäänyt kiinni lainvastaisuuksista eikä toiminta olisi päässyt laajenemaan näin laajamittaiseksi, jos ympäristönjohtamisjärjestelmä olisi ollut käytössä. Ympäristöjärjestelmät ovat edelleen täysin vapaaehtoisia ja tässä on hyvä esimerkki mihin se pahimmassa tapauksessa voi johtaa. On ymmärrettävää että ko. standardeja ei voi vaatia kaikilta toimialoilta tai pieniltä yrityksiltä aiheuttamatta turhaa byrokratiaa, mutta ilmiselvästi on olemassa toimialoja, joiden valvonta ei ole tänä päivänä riittävää. On hyvin mielenkiintoista seurata millaisiin rangaistuksiin tämä johtaa yrityksen kohdalla mutta vielä mielenkiintoisempaa on nähdä mitä muutoksia tapahtuu, jotta vastaavat tapukset voidaan jatkossa välttää.